Przewodnicząca samorządu studenckiego Agnieszka Lisowska

Agnieszka Lisowska

Przewodnicząca

Studentka kierunku Geodezja i Kartografia.
Z Samorządem Studenckim związana od 2021 roku.

agnieszka.lisowska@pwste.edu.pl
Biuro Samorządu Studenckiego – tel. 660 509 483

Media społecznościowe
Fabian Winiarz

Fabian Winiarz

Wiceprzewodniczący ds. Dydaktyki i Praw Studenta

Student kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
Z Samorządem Studenckim związany od 2021 roku.

fabian.winiarz@pwste.edu.pl
Biuro Samorządu Studenckiego – tel. 660 509 483

Media społecznościowe

Marta Dziepak

Wiceprzewodnicząca ds. Budżetu i Finansów

Studentka kierunków Kosmetologii oraz Zarządzania.
Z Samorządem Studenckim związana od 2022 roku.

marta.dziepak@pwste.edu.pl
Biuro Samorządu Studenckiego – tel. 660 509 483

Media społecznościowe
Magda Harpak

Magdalena Harpak

Sekretarz

Studentka 1 roku magisterki Pracy socjalnej, absolwentka Kosmetologii.
Z Samorządem Studenckim związana od 2022 roku.

magdalena.harpak@pwste.edu.pl
Biuro Samorządu Studenckiego – tel. 660 509 483

Media społecznościowe