Poczta studencka

Konto pocztowe jest zakładane automatycznie każdemu studentowi wraz z przyjęciem na studia i traci do niego dostęp po ukończeniu studiów, bądź po skreśleniu z listy studentów. Adres pocztowy zakładany jest według następującego schematu:

s+ numer albumu@s.pwste.edu.pl

Poczta studencka jest administrowana przez Dział Informatyki i w przypadku problemów należy go zgłosić. Hasło do poczty studenckiej można odzyskać klikając pod oknem logowania w odnośnik „wsparcie techniczne”.

Zmiana hasła do poczty nie zmienia hasła do konta używanego w serwisach USOS i na odwrót, co oznacza, że hasła mogą być różne.

Konfiguracja połączenia z pocztą studencką

Dane konfiguracyjne:

  • Port poczty przychodzącej (IMAP) : 993
  • Typ zabezpieczeń poczty przychodzącej: SSL/TLS
  • Adres poczty przychodzącej: mail.s.pwste.edu.pl
  • Port poczty wychodzącej (SMTP): 587 (STARTTLS)
  • Typ zabezpieczeń poczty wychodzącej: STARTTLS
  • Adres poczty wychodzącej: mail.s.pwste.edu.pl
Przykładowa konfiguracja za pomocą aplikacji "GMAIL"

W pierwszej kolejności uruchamiamy aplikacje „GMAIL” (aplikacja znajduje się na każdym telefonie wyposażonym z systemem android). W lewym górnym rogu aplikacji powinien pojawić się tzw „hamburger menu”, który po kliknięciu udostępni nam wszystkie dostępne opcje. Po ukazaniu się listy opcji konieczne jest wybranie opcji o nazwie „Ustawienia”.

Aplikacja gmail - lista opcji w aplikacji

Następnie pojawi się lista skonfigurowanych kont pocztowych. Na końcu listy pojawia się przycisk „Dodaj konto” . Po kliknięciu w ten przycisk pojawi się Konfiguracja okno z możliwością konfiguracją konta pocztowego. Aby skonfigurować konto pocztowe wybieramy opcję inne.

Następnie pojawi się lista skonfigurowanych kont pocztowych. Na końcu listy pojawia się przycisk „Dodaj konto” . Po kliknięciu w ten przycisk pojawi się Konfiguracja okno z możliwością konfiguracją konta pocztowego. Aby skonfigurować konto pocztowe wybieramy opcję inne.

Teraz rozpoczyna się konfiguracja konta pocztowego. W polu wpisz adres email wpisujemy pełen adres email, który schemat to s+numer albumu@s.pwste.edu.pl. Następnie klikamy przycisk „Dalej”. Po kliknięciu w ten przycisk pojawi się okno z wyborem typu konta. Wybieramy typ konta „Osobiste (IMAP)”.

Po wybraniu typu konta kolejnym krokiem jest wpisanie hasła do konta pocztowego. Po wpisaniu prawidłowego hasła klikamy w przycisk „Dalej”. Następnie pojawią się ustawienia serwera poczty przychodzącej. W tym ekranie należy zmienić serwer poczty na „mail.s.pwste.edu.pl”. Po zmianie serwera należy kliknąć w przycisk „”Dalej

Następnie po skonfigurowaniu poczty przychodzącej pojawi się konfiguracja poczty wychodzącej. W ekranie konfiguracji poczty wychodzącej należy zmienić ustawienia serwera SMTP na „mail.s.pwste.edu.pl”. Po wprowadzeniu prawidłowej nazwy serwera klikamy na przycisk „Dalej”. Następnie pojawią się ustawienia konta (zazwyczaj wszystkie opcję są zaznaczone i tak zalecamy aby pozostawić) i klikamy w przycisk „Dalej”.

Na samym końcu należy wprowadzić swoje dane identyfikacyjne, czyli Imię i nazwisko. Po wprowadzeniu tych danych wszystkie maile powinny się pobrać wszystkie maile. W przypadku problemów z pobraniem danych należy sprawdzić w ustawieniach, konfigurację poczty przychodzącej oraz wychodzącej (Dane konfiguracyjne zostały podane na samym początku).