Galeria z otrzęsin w 2022 roku

Czas studiowania to nie tylko czas spędzony przy książkach przygotowując się na kolokwium, ale również czas na spędzanie czasu podczas integracji. Otrzęsiny organizowane przez Uczelniany Samorząd Studencki maja na celu zintegrowania wszystkich studentów ze sobą, poznania się oraz nawiązania wszelkich nowych znajomości. Otrzęsiny są organizowane od dwóch edycji, obecna była organizowana w tematyce pirackiej.