Wydział Inżynierii Technicznej

Mateusz Kurowski

Przewodniczący Rady Wydziału Inżynierii Technicznej

Sebastian Wojas

Wiceprzewodniczący Rady Wydziału Inżynierii Technicznej

Michał Strus

Członek Rady

Aleksander Bartoszek

Członek Rady

Wydział Ochrony Zdrowia

Aleksandra Kruk

Przewodnicząca Rady Wydziału Ochrony Zdrowia

Krystyna Bursztyka

Przewodnicząca Rady Wydziału Ochrony Zdrowia

Magdalena Harpak

Członek Rady

Bożena Stanuch

Członek Rady

Elżbieta Szabarkiewicz

Członek Rady

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karol Krok

Przewodniczący Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Jakub Sierżęga

Wiceprzewodniczący Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Aleksandra Kołodziej

Członek Rady

Karolina Kochanowicz

Członek Rady

Adrian Paluch

Członek Rady

Wydział Stosunków Międzynarodowych

Katarzyna Golenia

Przewodnicząca Rady Wydziału Stosunków Międzynarodowych

Joanna Trześniowska

Wiceprzewodnicząca Rady Wydziału Stosunków Międzynarodowych

Damian Mazur

Członek Rady

Renata Zygmunt

Członek Rady

Karolina Chmielowiec

Członek Rady

Wydział Humanistyczny

Andżelika Kita

Przewodnicząca Rady Wydziału Humanistycznego

Elżbieta Jamrozik

Wiceprzewodnicząca Rady Wydziału Humanistycznego

Julia Janusz

Członek Rady

Joanna Pleśniak

Członek Rady

Paulina Sudoł

Członek Rady

Sieć "eduroam"

Usługa eduroam (ang. Education Roaming) to udostępnienie bezpiecznej i wygodnej łączności w ramach środowiska akademickiego. Umożliwia ona pracownikom i studentom uczelni biorących udział w projekcie uzyskiwanie dostępu do sieci bezprzewodowych bez dodatkowych utrudnień związanych z konfiguracją połączenia, koniecznością zdobywania dodatkowych poświadczeń, kontaktowania się z lokalnymi administratorami itp. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zobowiązują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i zaufania informacjom przekazywanym z pozostałych jednostek uczestniczących.

Konfiguracja połączenia sieci eduroam

Dane konfiguracyjne:
  • SSID (nazwa sieci): eduroam
  • Metoda EAP: Chroniony protokół EAP (PEAP)
  • Uwierzytelnienie: Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2 lub MSCHAP)
  • Certyfikat CA: Nie sprawdzaj poprawności 
  • Hasło: takie jak w serwisie USOSweb
  • Nazwa użytkownika: s+numer albumu@pwste.edu.pl, czyli np. s42142@pwste.edu.pl
  • Tożsamość anonimowa: opcjonalna lub w przypadku chęci wypełnienia danych wpisujemy  anonymous@pwste.edu.pl
Ważne:

Należy pamiętać, aby jako nazwę domeny wpisać pwste.edu.pl, :poniżej znajduje się obraz przedstawiający przykładową konfigurację

Zdjęcie obrazujące przykładową konfiguracje sieci eduroam