Kadencja w latach 2020-2024

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

Przewodniczący Senatu

Jego Magnificencja Rektor
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

prof. ucz. dr hab. inż. Ryszard Pukała

Członek Senatu

Prorektor ds. Studenckich
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Marta Cebulak

Członek Senatu

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Małgorzata Dziechciaż

Członek Senatu

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr inż. Marek Banaś

Członek Senatu

Wydział Inżynierii Technicznej
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Anna Baran

Członek Senatu

Wydział Inżynierii Technicznej
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Barbara Czuba

Członek Senatu

Wydział Humanistyczny,
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Katarzyna Król

Członek Senatu

Wydział Humanistyczny
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło

Członek Senatu

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Beata Petrecka

Członek Senatu

Wydział Stosunków Międzynarodowych
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Marek Wiśniewski

Członek Senatu

Wydział Stosunków Międzynarodowych
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

mgr Barbara Bajger

Członek Senatu

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

mgr Aleksander Zawadzki

Członek Senatu

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

mgr Artur Świątek

Członek Senatu

Studium Wychowania Fizycznego
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

mgr Barbara Markowska

Członek Senatu

Pracownik Administracyjny Biblioteki
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Zdzisław Świątek

Członek Senatu

Kierownik Działu Inwestycyjno-Technicznego
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Agnieszka Lisowska

Członek Senatu

Przewodnicząca Uczelnianego Samorządu Studenckiego
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Fabian Winiarz

Członek Senatu

Wiceprzewodniczący ds. Dydaktyki i Praw Studenta
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Marta Dziepak

Członek Senatu

Wiceprzewodnicząca ds. Budżetu i Finansów
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Magdalena Harpak

Członek Senatu

Sekretarz Uczelnianego Samorządu Studenckiego
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu