Sieć "eduroam"

Usługa eduroam (ang. Education Roaming) to udostępnienie bezpiecznej i wygodnej łączności w ramach środowiska akademickiego. Umożliwia ona pracownikom i studentom uczelni biorących udział w projekcie uzyskiwanie dostępu do sieci bezprzewodowych bez dodatkowych utrudnień związanych z konfiguracją połączenia, koniecznością zdobywania dodatkowych poświadczeń, kontaktowania się z lokalnymi administratorami itp. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zobowiązują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i zaufania informacjom przekazywanym z pozostałych jednostek uczestniczących.

Konfiguracja połączenia sieci eduroam

Dane konfiguracyjne:
  • SSID (nazwa sieci): eduroam
  • Metoda EAP: Chroniony protokół EAP (PEAP)
  • Uwierzytelnienie: Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2 lub MSCHAP)
  • Certyfikat CA: Nie sprawdzaj poprawności 
  • Hasło: takie jak w serwisie USOSweb
  • Nazwa użytkownika: s+numer albumu@pwste.edu.pl, czyli np. s42142@pwste.edu.pl
  • Tożsamość anonimowa: opcjonalna lub w przypadku chęci wypełnienia danych wpisujemy  anonymous@pwste.edu.pl
Ważne:

Należy pamiętać, aby jako nazwę domeny wpisać pwste.edu.pl, :poniżej znajduje się obraz przedstawiający przykładową konfigurację

Zdjęcie obrazujące przykładową konfiguracje sieci eduroam