Stypendia

Informacje dla osób składających wnioski

Informracje ogólne:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu daje możliwość ubiegania się o różnego rodzaju stypendia m.in :

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogę.
 Wypełnianie wniosku odbywa się drogą elektroniczną, jednak konieczne jest dostarczenie dokumentów do Działu Obsługi Studentów.
Przy składaniu wniosku o stypendium socjalne konieczne jest w pierwszej kolejności złożenie oświadczenia o dochodach.